સ્થિર, સર્વોચ્ચ ગુણવત્તા અને સૌથી સસ્તું ઈન્ટરનેટ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રદાન કરવા માટે ભારત સરકાર દ્વારા ખૂબ જ નવીન પહેલ દ્વારા ભારતીય નાગરિકોને સેવા આપવી એ મારા માટે ગર્વની વાત છે.

NIXI એ સમર્પિત વ્યાવસાયિકોનું એક જૂથ છે જેઓ શ્રેષ્ઠ અથવા શ્રેષ્ઠની નજીક હોય તેવી સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. અમે NIXI ખાતે પણ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે નીતિ માળખામાં યોગદાનમાં પોતાને શ્રેષ્ઠ બનાવવા માંગીએ છીએ.

NIXI ખાતે અમે ઈચ્છીએ છીએ કે આપણામાંના દરેક શહેરી હોય કે ગ્રામીણ વિસ્તારમાં, સાક્ષર હોય કે અભણ, અંગ્રેજી બોલતા હોય કે અંગ્રેજી ન બોલતા હોય તે સમાન રીતે અને સર્વસમાવેશક રીતે ઈન્ટરનેટ ટેક્નોલોજીનો વપરાશ અને ઉપયોગ કરવા સક્ષમ હોવા જોઈએ.

હું ઈચ્છું છું કે ઈન્ટરનેટ સ્પેસમાં ભારત નેતૃત્વની સ્થિતિમાં રહે. આ ધ્યેય હાંસલ કરવામાં તમે એક મહત્વપૂર્ણ અને નિર્ણાયક ભાગ છો.

તમારી ટીકા, પ્રતિસાદ અને સૂચનો પ્રાપ્ત કરીને મને ખૂબ જ આનંદ થશે જે અમને ઉચ્ચ અને ઉચ્ચ હાંસલ કરવા માટે પ્રેરિત રાખે છે.


શ્રેષ્ઠ શુભેચ્છાઓ સાથે,

(ડૉ. દેવેશ ત્યાગી)
મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી (આઈ એન્ડ સી)