શીર્ષક પોસ્ટ તારીખ અંતિમ તારીખ

ક્ષેત્ર ઇજનેર

07-12-2022

12-12-2022

સંશોધન સહયોગીઓ- સલાહકારો

17-11-2022

25-11-2022

મેનેજર- માર્કેટિંગ અથવા/અને બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ

16-11-2022

22-11-2022

નાણાકીય બાકી

03-11-2022

08-11-2022

ડેટા ક્રંચિંગના નિષ્ણાતો

02-11-2022

07-11-2022

કન્ટેન્ટ ડિલિવરી નેટવર્ક (CDN) મેળવવા માટે ભાગીદારની જરૂર છે

19-10-2022

25-10-2022

મેનેજર (માર્કેટિંગ) માટે ઇન્ટરવ્યુ

30-09-2022

04-10-2022

બિઝનેસ મેનેજર-NIXI-CSC માટે ઇન્ટરવ્યુ

30-09-2022

04-10-2022

મેનેજર (ટેક્નિકલ) માટે ઇન્ટરવ્યુ

30-09-2022

04-10-2022

એક્ઝિક્યુટિવ આસિસ્ટન્ટ- નોડ ગુવાહાટી અને હૈદરાબાદ

02-06-2022

12-06-2022

એક્ઝિક્યુટિવ આસિસ્ટન્ટ-ccTLD

02-06-2022

12-06-2022

એક્ઝિક્યુટિવ આસિસ્ટન્ટ-IXP

02-06-2022

12-06-2022

જનરલ મેનેજર-પ્રોજેક્ટ

02-06-2022

12-06-2022

ઈન્ટર્ન-બીડી, માર્કેટિંગ, ઈન્ટરનલ એક્સચેન્જ

02-06-2022

12-06-2022

મેનેજર-માર્કેટિંગ

02-06-2022

12-06-2022

રિસર્ચ એસોસિએટ્સ-કન્સલ્ટન્ટ

02-06-2022

12-06-2022

જનરલ મેનેજર (પ્રોજેક્ટ) માટે ઇન્ટરવ્યુ

09-05-2022

12-05-2022

રિસર્ચ એસોસિએટ્સ-કન્સલ્ટન્ટ માટે ઇન્ટરવ્યુ

09-05-2022

12-05-2022

2મી એપ્રિલ, 8ના રોજ મેનેજર- માર્કેટિંગ માટે વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુઃ(2022 વર્ષનો કરાર)

04-04-2022

08-04-2022

2 એપ્રિલ 11ના રોજ એક્ઝિક્યુટિવ આસિસ્ટન્ટ- (ccTLD):(2022 વર્ષનો કરાર) માટે વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ

04-04-2022

11-04-2022

2 એપ્રિલ 11ના રોજ એક્ઝિક્યુટિવ આસિસ્ટન્ટ- (IXP):(2022 વર્ષનો કરાર) માટે વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ

04-04-2022

11-04-2022

11 એપ્રિલ 2022ના રોજ ઈન્ટરનેટ ગવર્નન્સ કન્સલ્ટન્ટ માટે વોક-ઈન-ઈન્ટરવ્યુ

04-04-2022

11-04-2022

આસિસ્ટન્ટ મેનેજર માટે નોકરી- માર્કેટિંગ: (2 વર્ષનો કરાર)

04-02-2022

20-02-2022

મેનેજર માટે નોકરી- માર્કેટિંગ (2 વર્ષનો કરાર)

04-02-2022

20-02-2022

07 ફેબ્રુઆરી, 2022ના રોજ બીડી અને મેકટિંગ ઈન્ટર્ન માટે વોક-ઈન-ઈન્ટરવ્યુ

03-02-2022

07-02-2022

નોડ ઓફિસર-ગુવાહાટી માટે નોકરી

27-01-2022

06-02-2022

એક્ઝિક્યુટિવ આસિસ્ટન્ટ-પિયરિંગ માટે નોકરી (2 વર્ષનો કરાર)

24-01-2022

06-02-2022

નોડ ઓફિસર (હૈદરાબાદ અને ગુવાહાટી) માટે નોકરી

12-01-2022

21-01-2022

મેનેજર માટે નોકરી- માર્કેટિંગ (2 વર્ષનો કરાર)

12-01-2022

21-01-2022

આસિસ્ટન્ટ મેનેજર માટે નોકરી- માર્કેટિંગ: (2 વર્ષનો કરાર)

12-01-2022

21-01-2022

નોડ ઓફિસર (હૈદરાબાદ) માટે નોકરી

17-11-2021

26-11-2021

મેનેજર માટે નોકરી- માર્કેટિંગ

17-11-2021

26-11-2021

કોરિજેન્ડમ - કોન્ટ્રાક્ટના આધારે કન્સલ્ટન્ટ (કંપની સેક્રેટરી) માટે નોકરી

17-11-2021

26-11-2021

NIXI વકીલોના અરજદારો પાસેથી અરજીઓ આમંત્રિત કરે છે

31-08-2021

09-09-2021

.IN રજિસ્ટ્રી ઇન્ટર્ન્સ માટે નોકરી

12-08-2021

22-08-2021

DNS એન્જિનિયર અને સિસ્ટમ એન્જિનિયર માટે નોકરી

28-07-2021

15-08-2021

કન્સલ્ટન્ટ મટિરિયલ મેનેજમેન્ટ માટે જોબ

22-07-2021

31-07-2021

ટેકનિકલ કન્સલ્ટન્ટ/ટેક્નિકલ એડવાઇઝરી ગ્રુપ માટે નોકરી

07-07-2021

22-07-2021

ફાયનાન્સ ઈન્ટર્ન માટે નોકરી

02-07-2021

22-08-2021

લીગલ ઈન્ટર્ન માટે નોકરી

02-07-2021

22-08-2021

માર્કેટિંગ ઈન્ટર્ન માટે નોકરી

02-07-2021

22-08-2021